Prof. R. Gudauskas, „Sumanaus miesto vizija“

image1Ateitis priklauso sumaniems miestams – organizuotoms išskirtinės kompetencijos struktūroms, gebančioms integruoti geriausią patyrimą bei parengti ir įdiegti savo veikloje  universalų strateginio valdymo modelį, kurio pagrindu gali būti kuriamas „save kuriantis miestas“.

Amžinas ir esminis klausimas  – kodėl vienos tautos sėkmingiau siekia ekonominės pažangos ir ekonominio augimo,  negu kitos.  Jį kelia ir ieško atsakymų daugelis tarptautinių konkurencinio pranašumo  autoritetų  (P. Kotler,  M. Porter). Vienareikšmių atsakymų ar universalių receptų šiuo  klausimu nėra, nes valstybių raidos ir nacionalinio konkurencinio pranašumo kūrimo scenarijai pasižymi įvairove ir vadybos kūrybiškumu.

Visas dokumentas paspaudus šią nuorodą: Prof. R. Gudauskas, ‘Sumanaus miesto vizija’ (pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *