Informacijos vadyba

Tikslas – pateikti bendrąja informacijos vadybos sampratą ir teorinius pagrindus.

Uždaviniai – programos metu siekiama apžvelgti informacijos vadybos kaip akademinės disciplinos susiformavimą, pateikti praktinius jos taikymo pavyzdžius, analizuoti jos taikymo metodus ir problemas.