Strateginė komunikacija

Programos tikslas – supažindinti su strateginės komunikacijos sudėtinėmis dalimis, pristatyti strateginę komunikaciją kaip profesinę veiklą, studijų discipliną;

Programos uždaviniai:

  • Išanalizuoti įvaizdžio formavimo metodus,
  • Atskleisti krizių komunikacijos specifiką,
  • Aptarti efektyvios išorinės ir vidinės organizacinės komunikacijos, dėsningumus ir ypatybes šiuolaikinėje organizacijoje;
  • Remiantis vadybos ir komunikacijos teorijos principais, pateikti praktinius strateginės komunikacijos įgyvendinimo būdus, efektyvumo įvertinimo priemones.