Krizių vadyba

Tikslas – suteikti bendras žinias, kurios yra būtinos vadovui, siekiančiam valdyti idėjos-galutinio produkto ar paslaugos kūrimo procesą, bei suprasti kritinius sėkmės  veiksnius ir svarbius priedus kurie lemia sėkmingą inovaciją.

Uždaviniai – programos metu siekiama apžvelgti inovacijų vadybos kaip akademinės disciplinos susiformavimą, analizuoti inovacijų sąvokos ir klasifikavimo problemas; aptarti inovacinio proceso eigą, dėsningumus ir vadybines ypatybes organizacijoje; apžvelgti kūrybingumo ir idėjų vadybos bei inovacijų psichologijos aspektus; paliečiant inovacijų skleidimo būdus ir priemonės, apsaugos ir globalizacijos klausimus; supažinti su nacionalinės inovacijų politikos reikšme.