Antreprenerystė

Mokymų tikslas – Atskleisti antreprenerystės sampratą, pagrindines antreprenerio kompetencijas ir sėkmės veiksnius.

Pagrindinės temos:

  • Antreprenerystės samprata;
  • Antreprenerystės tipai;
  • Verslios organizacijos kūrimo problemos, nesėkmių priežastys ir sėkmės veiksniai;
  • Kognityviniai antreprenerinio elgesio modeliai;
  • Darbuotojų verslumas;
  • Organizacijos verslumas;
  • Individualios ir grupinės užduotys, realių situacijų analizė, diskusijos.

Nauda dalyviams:

Suvoks antreprenerystės esmę, išanalizuos ir atpažins savyje  antreprenerio kompetencijas; suvoks kaip skatinti šias kompetencijas organizacijoje ir kiekviename komandos naryje atskirai; susipažins su metodais, leidžiančiais kurti verslią organizaciją.