Strateginis planavimas

Tikslas – atskleisti strateginio planavimo esme, pagrindinius elementus ir procesus, strateginių sprendimų priėmimo procesą, strategijas krizių metų.

Uždaviniai:

  • Pateikti strateginio planavimo taikymo versle esmę;
  • Atskleisti planavimo struktūrą taikomą kompleksinių strategijų procese;
  • Išanalizuoti skirtingus strategijos aspektus korporaciniame ir verslo planavimo lygmenyse;
  • Atskleisti kaip strateginis planavimas priklauso nuo organizacijos evoliucijos;
  • Aptarti kaip organizacijos tikslai apibrėžia strategijos formulavimą;
  • Aptarti strateginio pasirinkimo procesus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *