Šiuolaikinė vadyba

Programos tikslas – supažindinti su šiuolaikinės vadybos tendencijomis, jos sudėtinėmis dalimis bei jų pritaikymo galimybėmis.

Uždaviniai:

pateikti integruotą modernios vadybos sampratą, ypatingą dėmesį skiriant krizių vadybos, strateginės vadybos, scenarijų kūrimo, konfliktų vadybos, problemų sprendimo ir sprendimu priėmimo, nesėkmių įveikimo, laiko vadybos, lyderystės ir kitoms netradicinės vadybos koncepcijoms.