Permainų vadyba

Tikslas – atskleisti organizacijų gebėjimo keistis esmę, permainų tipus, permainų procesą, permainų žingsnius.

Uždaviniai:

  • Atskleisti permainų lyderio kompetencijas ir funkcijas;
  • Pateikti vizijų dizaino ir pokyčių vadybos esminius aspektus;
  • Išanalizuoti organizacijų gebėjimo keistis esmę ir pagrindinius pokyčių etapus;
  • Aptarti pokyčių vadybos logiką ir procesus.