Strateginė žinių vadyba

Tikslas – apibrėžti esmines žiniomis grįstos organizacijos charakteristikas, jos strategijos formavimo bei jos įvertinimo metodus.

Turinys:

  • Strateginės žinių vadybos samprata;
  • Žinių vadybos lyderystės aspektai;
  • Žinių organizacijos strategija, tikslai;
  • Patyrimo bendruomenių formavimas
  • Žinių organizacijos kultūra;
  • Besimokančios organizacijos samprata;
  • Žinių ekonomika;
  • Žinių auditas.

Nauda dalyviams:

Susipažins su naujausiomis modernios žinių vadybos tendencijomis, realių organizacijų geriausio patyrimo pavyzdžiais bei suvoks besimokančios organizacijos esmę; sužinos praktinius žinių vadybos įgyvendinimo metodus, organizacijos žinių strategijos ir žinių kultūros kūrimo principus, žinių audito būdus.