Žinių antreprenerystė

Programos tikslas – supažindinti su esmine žinių antreprenerystės teorija bei praktika.

Programos uždaviniai:

  • Pateikti antreprenesrystės žinių ekonomikoje sampratą;
  • Atskleisti žinių ir intelektualinio kapitalo vadybos principus;
  • Aptarti korporacinio mokymosi ir žinių kūrimo esmę;
  • Pateikti praktinius žiniomis grįstų produktų ir paslaugų bei žiniomis grįstų inovacijų kūrimo pavyzdžius.

Dėstytojas:

Prof. Renaldas Gudauskas

 

Prof. Renaldas Gudauskas

Generalinis direktorius,  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Linkedin