Tarptautinis forumas „European Big Data Value Forum“

2017 m. lapkričio 21–23 d. VšĮ „Think Tank LT“  valdybos narys prof. dr. R. Gudauskas dalyvavo Versalyje, Prancūzijoje, vykusiame tarptautiniame forume „European Big Data Value Forum“, kurį inicijavo Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“.

Tai vienas svarbiausių Europos pramonės specialistų, verslo kūrėjų, tyrėjų ir politikos formuotojų renginių, skirtų Europos duomenų ekonomikos uždaviniams ir galimybėms bei Europoje įgyvendinamoms su duomenimis susijusioms naujovėms aptarti.

Pagrindiniai pranešimai ir pristatymai buvo apie naujausių pramoninių „Big Data“ technologijų taikymą, novatoriškus verslo duomenų ekonominius sprendimus, ateities vizijas ir įžvalgas dėl Europos Sąjungos politikos formavimo ir naujovių diegimo šioje srityje. Idėjos, kuriomis buvo keičiamasi Europos duomenų forume, turės įtakos būsimų mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms ir politiniams sprendimams, kurie bus rengiami tiek Europos Sąjungos, tiek valstybių narių lygiu, kurti. Tai paskatins toliau vykdomą duomenų valdymo inovacijų kūrimą, sustiprins Europos duomenų ekonomiką ir sustiprins jos pozicijas visame pasaulyje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *