Lietuva užima 29 vietą pagal galimybes informacijos ir ryšių technologijų srityje Pasaulio ekonomikos forumo ataskaitoje

Pasaulio ekonomikos forumo Globalios informacijos ir ryšių technologijų ataskaitos (angl. The Global Information technology report 2016) duomenimis 2016 m. Lietuva pagal NRI (angl. Network Readiness Index) užėmė 29 vietą tarp 139 šalių (2015 m. užėmė 31 vietą).  NRI vertinamas pagal išskirtus kriterijus: Politinę ir teisinę aplinką, verslo ir inovacijų aplinką, Infrastruktūrą, Įperkamumą, Gebėjimus, Individualų, Verslo ir Vyriausybės naudojimąsi, Ekonominį ir Socialinį poveikį, kurie sudaro sąlygas šaliai pilnai panaudoti informacijos ir ryšių technologijas konkurencingumo ir gerovės skatinimui (Pav. 1). Lietuva geriausiai įvertinta pagal B. Pasirengimo (angl. Readiness) subindeksą (5.4 balo iš 7 galimų), kurį sudaro Infrastruktūros, Įperkamumo ir Gebėjimų rodikliai.

Šioje ataskaitoje Informacijos ir ryšių technologijos yra analizuojamos kaip inovacijų sklaidos priemonė.

image1Pav. 1. Lietuvos NRI ir jo sudėtinės dalys

The Global Information Technology Report 2016 ataskaitą galima parsisiųsti čia: weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016/

One thought on “Lietuva užima 29 vietą pagal galimybes informacijos ir ryšių technologijų srityje Pasaulio ekonomikos forumo ataskaitoje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *