Seime vyko tarptautinė konferencija „Šiaurės ir Baltijos šalių bendra skaitmeninė rinka“

šiaurTarptautinę konferenciją organizavo Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuras kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos inovacijų ir technologijų institutu ir VĮ „Registrų centras“.

Konferencijoje dalyvavo ir kalbą sakė Šiaurės šalių ministrų tarybos, Baltijos plėtros vystymo, asociacijos „Tech Nordic advocates“ atstovai, kurie pasidalino įžvalgomis apie skaitmenizacijos proveržį Šiaurės ir Baltijos regione. Konferencijos metu taip pat pristatyti šalies viešojo sektoriaus ir verslo įmonių pažangiausi sprendimai informacinių technologijų srityje. Europos komisijos, Europos investicijų banko ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atstovai kalbėjo apie finansavimo galimybes informacinių ir ryšių technologijų sektoriui.

Konferencijos tikslas – stiprinti regiono konkurencingumą, kuriant bendrą skaitmeninę ekonomiką, paskatinti intensyvesnį šių šalių bendradarbiavimą informacinių ir ryšių technologijų srityse. Buvo diskutuojama, ar Šiaurės ir Baltijos regionas galėtų tapti informacinių ir ryšių technologijų sprendimų laboratorija Europos Sąjungos šalims. Buvo kalbama apie informacinių technologijų kompetencijų centrą, kuris galėtų teikti siūlymus rengiant valstybės informacinių ir ryšių technologijų ilgalaikes ir trumpalaikes strategijas, konsoliduoti šalies ir užsienio ekspertus IRT strategijų ir projektų vystymui.

Tarptautinės konferencijos programą galima matyti čia.

Informacija paimta iš Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Europos informacijos biuro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *