Lietuvos informacinės visuomenės plėtros problemos

Į nenutrūkstamus projektinius darbus įsitraukusios Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvėje kalbiname Nacionalinės bibliotekos generalinį direktorių prof. dr. Renaldą Gudauską – ir apie ką tik įteiktą garbingą 2018 metų „Naujojo knygnešio“ apdovanojimą, ir apie Jungtinių Tautų skaičiuojamus elektroninės valdžios išplėtojimo bei e. dalyvavimo indeksus, liudijančius, deja, prastėjančią Lietuvos situaciją šioje srityje.

Pokalbio rate – ir Valstybės kontrolės audito išvados, dar 2012 m. perspėjusios, kad valstybės informaciniams ištekliams valdyti nėra tinkamai pasirengta, ir Nacionalinės bibliotekos kuruojami infrastruktūros projektai, ir biurokratinė aplinka, gerokai atsiliekanti nuo perspektyvinių projektų reikalavimų ir vangiai reaguojanti į globalius iššūkius. Pokalbį vedė Nacionalinės bibliotekos Informacijos analitikos skyriaus vadovas Ginas Dabašinskas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *