„Globalaus Inovacijų Indekso 2015“ glausta ataskaitos apžvalga

GII8Analizuojant pateiktą informaciją „Globalaus Inovacijų Indekso 2015“ ataskaitoje (Lietuvos faktai, 234 psl.), įdomu, kad informacinės visuomenės plėtros kontekste Lietuva yra gana aukštoje venuoliktoje pozicijoje nagrinėjant galimybę pradėti verslą, iliustracija žemiau (anglų kalba):

GII-p314

Šaltinis: globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home

Neretai girdime, kaip Lietuvoje yra sunku, koks verslas apkrautas mokesčiais, biurokratija ir panašiai, o štai tyrime prieinama kone priešingų išvadų.

Papildomai galime pastebėti, kad „WEF talentų ataskaitoje, 2012“ pabrėžti įdomūs bendradarbiavimo lygmenys, iliustracija žemiau (anglų kalba):

WEF-2012

Šaltinis: weforum.org/reports

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *