Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos visuomenei

LRS logoSpalio 2 d. LR Seime vyko apskritojo stalo diskusija „Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos visuomenei“. Diskusiją vedė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, UNESCO Tarpvyriausybinės programos „Informacija visiems“ tarybos narys prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė.

Diskusijos svečius sveikino dr. Mindaugas Bastys, LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas, ir Asta Junevičienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė, sveikinimo kalbas apibendrino prof. dr. Renaldas Gudauskas.

Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie UNESCO dr. Arūnas Gelūnas pradėjo diskusijas pranešimu „Daugiakalbės ir daugiakultūrės paslaugos: iššūkiai ir galimybės. UNESCO perspektyva“ ir pristatė UNESCO kryptis, jos misiją ir svarbą mažų tautų išlikimui. Dr. A. Gelūnas atkreipė dėmesį, kaip interneto erdvė prisideda prie daugiakalbystės užtikrinimo ir lingvistikos išsaugojimo. Taip pat pažymėjo, kad, UNESCO duomenimis, kiekvieną mėnesį pasaulyje numiršta 2–3 kalbos. „Kovokime už savo kalbą, įtvirtinkime ją šalia kitų, kurkime turinį ir stiprinkime savo kalbą kartu su kitomis“, – kvietė dr. A. Gelūnas.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas prof. dr. Rimvydas Laužikas pranešime „Tikriniai vardai kultūros paveldo informacinėse sistemose: nacionalizmas vs. Europos tapatumas“ kalbėjo apie rinkodaros ir interneto įtaką tikriniams vardams kultūros paveldo informacinėse sistemose, taip pat pabrėžė, kad kompiuterijos teikiamos galimybės padeda mums suvokti natūralų pasaulį. „Kurdami virtualų pasaulį, objektus imame iš tikrovės, ir tai padeda jį suprasti labiau, nei tekstu aprašyti objektai“, – kalbėjo prof. dr. R. Laužikas.

Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė skaitė pranešimą „Daugiakalbystė ir informacija: paslėpti lobiai“. Pranešėja kalbėjo apie globalizacijos poveikį kalbinėms bendruomenėms, etninėms valstybėms ir uždaroms visuomenėms, taip pat pabrėžė, kad ribos tarp didelių ir mažų kalbų nyksta.

Remiantis diskusija parengtos rekomendacijos Lietuvos nacionaliniam komitetui „Informacija visiems“ prie nacionalinės UNESCO komisijos, UNESCO IFAP tarptautiniam komitetui bei nacionalinėms institucijoms, susijusioms su renginio tema ir informacinės visuomenės plėtra bei teisėkūra. Rekomendacijomis siekiama paspartinti tarpinstitucinę sąveiką informacinės visuomenės plėtros srityje.

Diskusiją surengė LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su Lietuvos nacionaliniu komitetu „Informacija visiems“ prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos bei VšĮ „Think Tank LT“.

 

 Renginio akimirkos:

 

Diskusijos vaizdo įrašai:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *