Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinkalveikos visuomenei rekomendacijos

UNESCO2015 m. spalio 2 d. LR Seimo I rūmų Konstitucijos salėje įvyko Nacionalinio komiteto “Informacija visiems” prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto organizuota apskritojo stalo diskusija tema “Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinkalveikos visuomenei”. Šis renginys buvo skirtas UNESCO programos “Informacija visiems” (IFAP) dokumentams aktualizuoti bei juos pritaikyti mūsų valstybės poreikiams. 

Vadovaujantis pranešėjų ir diskusijos dalyvių pasisakymais buvo parengtos “Rekomendacijos dėl daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo sampratų, įtvirtintų UNESCO dokumentuose ir svarbių sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai Lietuvoje, aktualizavimo”, kurias maloniai Jums teikiame.

Šios rekomendacijos taip pat bus išsiųstos UNESCO programos “Informacija visiems” Tarpvyriausybinės tarnybos biuriu.

PRIDEDAMA: Rekomendacijos dėl daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo sampratų, įtvirtintų UNESCO dokumentuose ir svarbių sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai Lietuvoje, aktualizavimo. Nuoroda čia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *